9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας

9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας

28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα

” Από το Πρωταρχικό στο Πρωτότυπο στην Οικογενειακή Θεραπεία και Συστημική Πρακτική “

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Συνέδριο EFTA 2016