Φεβρουάριος 2019

Σεμινάριο: Η ενίσχυση της ψυχικής μας υγείας συμβάλει στην βελτίωση της σωματικής μας υγείας

To Kέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.), οργανώνει κύκλο σεμιναρίων με θέμα: Η ενίσχυση της ψυχικής μας υγείας συμβάλει στην βελτίωση της σωματικής μας υγείας Σύμφωνα με τη Συστημική προσέγγιση, το άτομο […]

Σεμινάριο: Η ενίσχυση της ψυχικής μας υγείας συμβάλει στην βελτίωση της σωματικής μας υγείας Read More »

Συμβουλευτική Χαμηλού Κόστους

Συμβουλευτική Χαμηλού Κόστους Το ΚΕΣΥΘΕΣ (kesythes.gr) προσφέρει ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής υποστήριξης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος διάρκειας πέντε συναντήσεων. Την Εποπτεία του προγράμματος έχουν οι εκπαιδευτές του προγράμματος ειδίκευσης στη Συστημική – Οικογενειακή θεραπεία.

Συμβουλευτική Χαμηλού Κόστους Read More »

Η ανάγκη του ανήκειν: η επιθυμία για διαπροσωπικές συνδέσεις ως θεμελιώδες ανθρώπινο κίνητρο

Η ανάγκη του ανήκειν: η επιθυμία για διαπροσωπικές συνδέσεις ως θεμελιώδες ανθρώπινο κίνητρο Baumeister, Roy & Leary, Mark Τα ανθρώπινα όντα έχουν μια έντονη επιθυμία να δημιουργούν και να διατηρούν

Η ανάγκη του ανήκειν: η επιθυμία για διαπροσωπικές συνδέσεις ως θεμελιώδες ανθρώπινο κίνητρο Read More »