Μάρτιος 2017

Σεμινάρια Ψυχικής Ευρωστίας

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.), οργανώνει στα Ιωάννινα κύκλο σεμιναρίων με θέμα: “ Η ψυχική μας υγεία αποτελεί βάση της σωματικής μας υγείας. Σεμινάρια ψυχικής ευρωστίας” Βασικά θέματα […]

Σεμινάρια Ψυχικής Ευρωστίας Read More »

Ταχύρυθμο Σεμινάριο στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία

Ταχύρυθμο Σεμινάριο στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία: Εκπαίδευση στις βασικότερες Σχολές Οικογενειακής-Συστημικής Θεραπείας και αντίστοιχες Τεχνικές Παρέμβασης Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει στα Ιωάννινα έναν κύκλο σεμιναρίων

Ταχύρυθμο Σεμινάριο στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία Read More »

Η ψυχική μας υγεία αποτελεί βάση της σωματικής μας υγείας. Σεμινάρια ψυχικής ευρωστίας

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίου με θέμα: «Η ψυχική μας υγεία αποτελεί βάση της σωματικής μας υγείας» Το σεμινάριο αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες

Η ψυχική μας υγεία αποτελεί βάση της σωματικής μας υγείας. Σεμινάρια ψυχικής ευρωστίας Read More »