Νευρο-Γλωσσολογικός Προγραμματισμός (NLP-Neuro Linguistic Programming)

Λίγα λόγια για το σεμινάριο: Ο Νευρο-Γλωσσολογικός Προγραμματισμός ονομάστηκε και επιστήμη της προσωπικής ανάπτυξης.  Είναι ένα θεραπευτικό μοντέλο βασισμένο στην επικοινωνία. Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πώς κατασκευάζουμε τη σκέψη μας  […]

Νευρο-Γλωσσολογικός Προγραμματισμός (NLP-Neuro Linguistic Programming) Read More »