Μάιος 2020

on-line live Σεμινάριο: Βραχεία ψυχολογική παρέμβαση στην κρίση και το τραύμα

on–line live Σεμινάριο Βραχεία ψυχολογική παρέμβαση στην κρίση και το τραύμα   Αντιμετωπίζοντας συστημικές κρίσεις παρατεταμένων και εκτεταμένων συνεπειών είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να προλαμβάνουμε το τραύμα […]

on-line live Σεμινάριο: Βραχεία ψυχολογική παρέμβαση στην κρίση και το τραύμα Read More »

live on-line webinar: Ψυχικά αποθέματα και ψυχική ανθεκτικότητα σε περιόδους αβεβαιότητας

ive οn–line webinar για επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους ψυχικής υγείας Ψυχικά αποθέματα και ψυχική ανθεκτικότητα σε περιόδους αβεβαιότητας σε δύσκολες και ιδιαίτερα περίπλοκες περιόδους αβεβαιότητας, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να προτείνουμε δημιουργικούς και αποτελεσματικούς

live on-line webinar: Ψυχικά αποθέματα και ψυχική ανθεκτικότητα σε περιόδους αβεβαιότητας Read More »