Η Ανακοίνωση των Δυσάρεστων Ειδήσεων: για επαγγελματίες, γονείς και άλλους εμπλεκόμενους

Στόχος του παραπάνω σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στον τρόπο που ανακοινώνονται οι δυσάρεστες ειδήσεις, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά την ψυχική μας υγεία. Οι ειδήσεις μπορεί […]

Η Ανακοίνωση των Δυσάρεστων Ειδήσεων: για επαγγελματίες, γονείς και άλλους εμπλεκόμενους Read More »