Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών 2015: Εκπαίδευση στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία

Σε ποιους απευθύνεται

Το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αποφοίτους ΦΠΨ, κ.λπ.) που θα ήθελαν να εφαρμόσουν τη συστημική προσέγγιση στη θεραπεία με άτομα, ομάδες, οικογένειες, καθώς και άλλων επαγγελματιών (ιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, κ.ά.) που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί με βάση τις γενικές αρχές του κλάδου εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association-EFTA) και περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση και κλινική εκπαίδευση/διδασκαλία
  • Πρακτική άσκηση
  • Εποπτεία
  • Προσωπική ανάπτυξη

Διάρκεια & Δίδακτρα

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 έτη και το κόστος του είναι 150 ευρώ μηνιαίως (παρέχεται έκπτωση σε ανέργους).

*Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), στην Εταιρεία Ελληνικής Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (EAP).

Έναρξη: Νοέμβριος 2015

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

[contact-form-7 id=”213″ title=”Φόρμα επικοινωνίας 1″]