Συμμετοχή μελών του ΚΕΣΥΘΕΣ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

9-11 Οκτωβρίου 2015, Ιωάννινα

 • Προφορική ανακοίνωση με θέμα: Η προσέγγιση των κοινών παραγόντων στη Συστημική Συμβουλευτική και Οικογενειακή Θεραπεία (Παπαδιώτη-Αθανασίου Β., Τραχανά Σ., Τσίτου Ε.)
 • Προφορική ανακοίνωση με θέμα: Η έννοια του χώρου στη δόμηση και αποδόμηση των συναισθηματικών σχέσεων (Παππά Β.)

Προσκεκλημένο Συμπόσιο: Η Συστημική προσέγγιση στην εκπαίδευση:Βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς (Πρόεδρος: Παπαδιώτη-Αθανασίου Β)

 • Η σημασία της ομάδας και της επικοινωνίας στη μάθηση: Από το γνωστικισμό στη συνκατασκευή της γνώσης και τη βιωματική μάθηση (Παπαδιώτη-Αθανασίου Β.)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση των βιωματικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής (Μαζανίτη Δ., Παππά Α., Σαββίδου Ε.)
 • Η πρόληψη και η συνεργασία ως τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών (Νικολάου Σ.)
 • Οικοσυστημική προσέγγιση προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Βασικές αρχές (ΛαζάρουΑ., Κωνσταντάκη Π.)

Προσκεκλημένο Συμπόσιο:Η Συστημική Επαγγελματική Συμβουλευτική σε ένα παγκοσμιοποιημένο  γίγνεσθαι (Πρόεδροι: Παπαδιώτη-Αθανασίου Β – Γκαντώνα Γ)

 • Διαδικτυακή εκπαίδευση και μάθηση (Αθανασίου-Ιωάννου Β)
 • Συμβουλευτική αναζήτηση εργασίας: Μια συστημική προσέγγιση (Βλαχάκη Σ.)
 • Ο νέος ρόλος των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Γερωνυμάκη Ε.)
 • Το Επαγγελματικό αφηγόγραμμα ως εργαλείο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Γκαντώνα Γ.)
 • Αναρτημένη ανακοίνωση: Διπλή διαφοροποίηση, λανθασμένες διαγνώσεις, και εργαλεία αξιολόγησης της χαρισματικότητας (Ανδρούτσου Β., Τσάκωνα Ε., Μπαντέλη Ρ., Δήμου Α.)
 • Αναρτημένη ανακοίνωση: Χαρισματικότητα και αναπηρία (Μπαντέλη Ρ., Ανδρούτσου Β., Τσάκωνα Ε., Δήμου Α.)