Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στη Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία

Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης
στη Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία

Εισαγωγικό σεμινάριο για τις βασικές αρχές
της συστημικής σκέψης και ψυχοθεραπείας
και την εφαρμογή τους στην καθημερινή μας ζωή
και στην κλινική πράξη
 
Για ποιο σκοπό γίνεται
Η ευαισθητοποίηση στις βασικές αρχές λειτουργίας των ανθρώπινων συστημάτων, μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την ευρύτητα και πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων και να γίνουμε καλύτεροι με τον εαυτό μας αρχικά και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις: ζευγάρι, οικογένεια, χώρο εργασίας.
 
Πώς γίνεται το Σεμινάριο
Στο σεμινάριο δίδονται βασικές θεωρητικές έννοιες της συστημικής προσέγγισης και ακολουθούν βιωματικές ασκήσεις και συζήτηση για τη βαθύτερη κατανόησή τους. Παρουσιάζεται επίσης η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα κλινικά περιστατικά.
 
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν ποικίλους ρόλους και επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, κ.ά.
 
Διάρκεια: 4 μήνες
Συναντήσεις: 1 φορά εβδομαδιαία για 2 ώρες
Κόστος: 55€/μήνα
Ειδική έκπτωση για φοιτητές/φοιτήτριες
 
έναρξη: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
Περιορισμένος αριθμός θέσεων
 
* με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
** οι ώρες του σεμιναρίου θα προσμετρηθούν σε όσους επιλέξουν το Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία

Ελ. Ζωγράφου 1 & Δωδώνης 14, Ιωάννινα
Τηλ.: 265 10 70 434, 215 21 51 946
e-mail: kesythes@gmail.com