Θεραπεύοντας τις παιδικές φοβίες μέσα από την εκδραμάτιση των εσωτερικών διαλόγων του παιδιού : live οn-line webinar

live οn-line webinar

Θεραπεύοντας τις παιδικές φοβίες μέσα από την εκδραμάτιση των εσωτερικών διαλόγων του παιδιού

μία θεραπευτική τεχνική για την αντιμετώπιση της παιδικής φοβίας, μέσω της διερεύνησης των αντίστοιχων εσωτερικών φωνών του παιδιού, εκδραμάτισή τους μέσα από θεατρικό παιχνίδι και περαιτέρω απαρτίωση του εαυτού, που αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από την Θεωρία του Διαλογικού Εαυτού Γεωργία Γκαντώνα Ψυχολόγος Συστημική Οικογενειακή Θεραπεύτρια Διδάκτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 ώρα: 18:00 – 20:00 on-line πλατφόρμα για παρακολούθηση μέσω διαδικτύου *20€ Κόστος συμμετοχής *15€ Φοιτητές, Άνεργοι, Μέλη του ΚεΣυΘεΣ * τυχόν επιβαρύνσεις τραπεζικών εξόδων βαρύνουν τον συμμετέχοντα για την κράτηση της θέσης είναι απαραίτητη η καταβολή τού κόστους και η επισύναψη του παραστατικού κατάθεσης Στοιχεία Λογαριασμού: Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δικαιούχος: ΑΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. Αρ. Λογαριασμού: 5406-079550-528 IBAN: GR7201724060005406079550528 με την αιτιολογία: WEBINAR-2020.10.17/ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ Στο e-mail που θα καταχωρήσετε θα λάβετε τον σύνδεσμο και οδηγίες σύνδεσης (ελέγξτε και τον φάκελο Ενοχλητικής Αλληλογραφίας) θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp

Δήλωση συμμετοχής