Εστίαση στο Όνειρο και την Ελπίδα

Εστίαση στο όνειρο και την ελπίδα ως μια διαδικασία θεραπευτικής παρέμβασης: Παρουσίαση περιπτώσεων

Ο οραματισμός της λύσης, δίνει ελπίδα και με τη βοήθεια του θεραπευτή στη συνέχεια, τα άτομα δρομολογούν μικρά βήματα προς τη λύση.
 Το συγκεκριμένο άρθρο της Βασιλικής Παπαδιώτη, αναρτήθηκε στον διαδυκτιακό Ιστότοπο του Psychology Now