Ατομική συμβουλευτική με ειδική τιμή

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.), στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, προσφέρει σε ειδικές ομάδες (άνεργοι, μονογονείς, φοιτητές) ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής χαμηλού κόστους, με διάρκεια μέχρι 5 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής, με συμβολική τιμή 10€ ανά συνεδρία.

Την εποπτεία του προγράμματος έχει η επιστημονική ομάδα του προγράμματος Πιστοποίησης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία του Κε.Συ.Θε.Σ. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να παραπεμφθούν και να συνεχίσουν σε θεραπευτικές ομάδες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, εφόσον το επιθυμούν και αυτό κριθεί απαραίτητο.

Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 26510 70434 ή επικοινωνήστε στο kesythes@gmail.com .