Ατομική συμβουλευτική με ειδική τιμή

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.), στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, προσφέρει σε ειδικές ομάδες (άνεργοι, άτομα χαμηλού εισοδήματος, φοιτητές, κλπ.) ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής χαμηλού κόστους, με διάρκεια μέχρι 4 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής, με συμβολική τιμή 10€ ανά συνεδρία.

Την εποπτεία των συνεδριών έχει η επιστημονική ομάδα του προγράμματος Πιστοποίησης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία του Κε.Συ.Θε.Σ. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, οι ενδιαφερόμενοι -εφόσον το επιθυμούν και αυτό κριθεί απαραίτητο- μπορούν να συνεχίσουν σε θεραπευτικές ομάδες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.

Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 265 10 70 434 ή επικοινωνήστε στο kesythes@gmail.com.