Ομάδα Εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας & Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει Ομάδα Εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν: απόφοιτοι του προγράμματος εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία επαγγελματίες ψυχικής υγείας […]

Ομάδα Εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας Read More »