Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επιστημονικά Περιοδικά Ελεύθερης Πρόσβασης


Επιστημονικά Περιοδικά

American Journal of Psychotherapy
The American Journal of Family Therapy
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy
British Journal of Guidance & Counselling
British Journal of Psychotherapy
Child & Family Behavior Therapy
Clinical Psychology & Psychotherapy
The Clinical Supervisor
Contemporary Family Therapy
Consulting Psychology Journal: Practice and Research
Counseling Psychology Quarterly (FREE ACCESS to highly cited articles)
Counselling and Psychotherapy Research: Linking research with practice (FREE ACCESS to highly cited articles)
Couple and Family Psychology: Research and Practice
European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy
European Journal of Psychotherapy & Counselling
Families, Systems and Health
Family Process
Family Science
Human Systems: The international quarterly journal of systemic consultation and management
International Journal of Culture and Mental Health
International Journal for Psychotherapy (IJP)
International Journal of Group Psychotherapy
International Journal of Narrative Therapy & Community Work
The Journal for Specialists in Group Work (FREE ACCESS to highly cited articles)
Journal of Child and Adolescent Counseling
Journal of Child & Adolescent Mental Health
Journal of Child & Adolescent Trauma
Journal of Child Psychotherapy
Journal of College Student Psychotherapy
Journal of Consulting and Clinical Psychology
Journal of Constructivist Psychology
Journal of Contemporary Psychotherapy
Journal of Counseling Psychology
Journal of Couple & Relationship Therapy: Innovations in Clinical and Educational Interventions
Journal of Divorce & Remarriage
Journal of Family Issues
Journal of Family Communication (FREE ACCESS to highly cited articles)
Journal of Family Psychotherapy
Journal of Family Therapy
The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development
Journal of Gay & Lesbian Mental Health
Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy
Journal of Intergenerational Relationships
Journal of LGBT Issues in Counseling (FREE ACCESS to highly cited articles)
Journal of LGBT Youth (FREE ACCESS to highly cited articles)
Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping
Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities
Journal of Personality Assessment (FREE ACCESS to highly cited articles)
The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice
Journal of Psychotherapy in Independent Practice
Journal of Psychotherapy Integration
Journal of Sex & Marital Therapy (FREE ACCESS to highly cited articles)
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation
Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community
Journal of Systemic Therapies
Journal of Trust Research (FREE ACCESS to highly cited articles)
Occupational Therapy in Mental Health
Narrative Inquiry
Psychosis Psychological, Social and Integrative Approaches
Psychotherapy
Psychotherapy and Psychosomatics
The Psychotherapy Patient
Psychotherapy Research
Psychotherapy Networker
Residential Treatment for Children & Youth
Self and Identity (FREE ACCESS to highly cited articles)
Social Influence (FREE ACCESS to highly cited articles)
Social Work with Groups: a journal of community and clinical practice (FREE ACCESS to highly cited articles)
Sexual and Relationship Therapy
Social Work in Mental Health
System Familie
Systems Research and Behavioral Science
Vulnerable Children and Youth Studies: An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care
Women & Therapy
Εξαρτήσεις

Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογία

Ψυχολογικά θέματα

Μετάλογος

Αρχή


Διεθνείς εκδοτικοί οίκοι με ενδιαφέρον για το χώρο της ψυχολογίας/ψυχοθεραπείας

Guilford Press
Karnac Books
Norton
Open University Press
Psychology Press
Routledge
Sage Publications
Taylor and Francis Group
Wiley-Blackwell

Αρχή


Εταιρείες Συστημικής-Οικογενειακής Θεραπείας

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας
Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας
European Family Therapy Association
International Family Therapy Association
Association for Family Therapy and Systemic Practice
American Association for Marriage and Family Therapy

Αρχή


Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
European Association for Psychotherapy
UK Council for Psychotherapy
Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής
European Association for Counseling

Αρχή


Άλλες Συνδέσεις

Ελληνικό Δίκτυο για τη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία