Ταχύρυθμο Σεμινάριο στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία

Ταχύρυθμο Σεμινάριο στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία: Εκπαίδευση στις βασικότερες Σχολές Οικογενειακής-Συστημικής Θεραπείας και αντίστοιχες Τεχνικές Παρέμβασης

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει στα Ιωάννινα έναν κύκλο σεμιναρίων με θέμα την ευαισθητοποίηση στη συστημική προσέγγιση και την πρακτική άσκηση σε συστημικού τύπου εφαρμογές στην κλινική πράξη.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα από τον χώρο της ψυχικής υγείας, όπως, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ψυχίατροι και εκπαιδευόμενοι στην ψυχιατρική, όπως και άτομα από συναφείς επαγγελματικούς χώρους.

Βασικές θεματικές ενότητες:

  1. H πορεία εξέλιξης της συστημικής – οικογενειακής θεραπείας και βασικές θεωρητικές θέσεις:

Διεύρυνση του πλαισίου. Κυκλική σχέση, σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή γραμμική. Αυτοποίηση και εξέλιξη των ζωντανών συστημάτων. Το πρόβλημα ως σύμπτωμα του ευρύτερου πλαισίου και όχι του ατόμου. Μοντέλα πρώτης και δεύτερης τάξης κυβερνητικής περιόδου. Η οικογενειακή θεραπεία ως νέο επιστημολογικό παράδειγμα.

  1. Οι κυριότερες Σχολές Οικογενειακής Θεραπείας και τεχνικές που χρησιμοποιούν στη θεραπευτική παρέμβαση: Διαγενεακή οικογενειακή θεραπεία και γενεόγραμμα. Επικοινωνιακή – Ανθρωπιστική, Δομική. Εστιασμένη στη Λύση. Το αφηγηματικό θεραπευτικό μοντέλο και η ομάδα αναστοχασμού. Συνθετικά μοντέλα οικογενειακής – συστημικής θεραπείας.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της συστημικής θεραπείας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να φέρουν δικά τους περιστατικά για εποπτεία.

Έναρξη: Μάιος 2017

Διάρκεια: Επτά μήνες. Μία οχτάωρη συνάντηση το μήνα (σύνολο: 56 ώρες).

Ημέρα συνάντησης: Σάββατο 10:00-18:0 (Η ημέρα μπορεί να συζητηθεί με τους ενδιαφερόμενους. Θα υπάρχει δυνατότητα skype σε περίπτωση κωλύματος).

Κόστος συμμετοχής: 750 ευρώ συνολικά (Έκπτωση για άνεργους και για εφάπαξ καταβολή).

*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. (Για όσους συμμετέχουν στο σεμινάριο και επιθυμούν να συνεχίσουν, θα δοθεί η δυνατότητα να συνυπολογιστούν οι ώρες του σεμιναρίου στο τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση του τίτλου του οικογενειακού – συστημικού θεραπευτή).

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

[contact-form-7 id=”213″ title=”Φόρμα επικοινωνίας 1″]