Επικοινωνία


Διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 1 & Δωδώνης 14
Τηλέφωνο: 2651070434
Email: kesythes@gmail.com