Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική ανάπτυξη

Πρόκειται για μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και στόχο έχει να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβει συνειδητά αποφάσεις για το επαγγελματικό του μέλλον. Η σειρά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ περιλαμβάνει ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

[contact-form-7 id=”213″ title=”Φόρμα επικοινωνίας 1″]