Πολιτική απορρήτου

Το Κέντρο Συστημικής Συμβουλευτικής και Θεραπείας, ως φορέας με ευθύνη για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύει τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, κατάχρηση και κλοπή.

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τι είδους στοιχεία συλλέγουμε και πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες, αφού τις συλλέξουμε, πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες σε σχέση με τρίτους καθώς και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα/Newsletters/Mailing Lists
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλυτικά:

Σε περίπτωση εγγραφής στο Newsletter:
Αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο Newsletter, το ΚΕΣΥΘΕΣ θα καταγράψει και θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση e-mail σας με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστέλλεται το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δραστηριότητες του ΚΕΣΥΘΕΣ. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο Newsletter και στη σχετική mailing list που δημιουργείται, ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση kesythes@gmail.com, προκειμένου να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των συνδρομητών ή την αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών σας στοιχείων.

Σε περίπτωση οικονομικών πράξεων:
Σε περίπτωση οικονομικών πράξεων το ΚΕΣΥΘΕΣ τηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την επικοινωνία μαζί του (όχι δηλαδή στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, σε περίπτωση on-line συναλλαγών), για την έκδοση και αποστολή των αποδείξεων.

Σε περίπτωση εγγραφής στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή άλλες εκπαιδευτικές δράσεις:
Τα δεδομένα σας μπορεί να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή ή σε έντυπη. Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως οποιοσδήποτε συνδυασμός στοιχείων δεδομένων που προσδιορίζουν ένα άτομο και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτά, τις περιστάσεις τους, κλπ. Αυτό περιλαμβάνει:
– Προσωπικές πληροφορίες, π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία επαφής, φακέλους κ.ά.
– Εκπαιδευτικά δεδομένα π.χ. καταλόγους εκπαιδευόμενων, εκθέσεις, αναφορές κ.ά
– Επαγγελματικές εγγραφές π.χ. το ιστορικό εκπαίδευσης, τα αρχεία αξιολόγησης και τις αναφορές
– Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να αφορά τον εκπαιδευόμενο.

Σε περίπτωση ατομικής/ομαδικής/οικογενειακής συμβουλευτικής:
Τα δεδομένα σας μπορεί να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή ή σε έντυπη. Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως οποιοσδήποτε συνδυασμός στοιχείων δεδομένων που προσδιορίζουν ένα άτομο και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτά, τις οικογένειες ή τις περιστάσεις τους. Αυτό περιλαμβάνει:
– Προσωπικές πληροφορίες, π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία επαφής, ιατρικά αρχεία, φακέλους κ.ά.
– Επαγγελματικές εγγραφές π.χ. το κοινωνικό ιστορικό, αρχεία αξιολόγησης και αναφορές
– Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να περιέλθει σε γνώση από έτερα πρόσωπα ή άλλους φορείς (π.χ. Νοσοκομείο, άλλη ειδικοί, φορείς που συνεργάζονται με οικογένειες, κλπ.).

Τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων
Το ΚΕΣΥΘΕΣ τηρεί δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
Το ΚΕΣΥΘΕΣ διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο ή ζητείται από τις αρμόδιες αρχές. Το ΚΕΣΥΘΕΣ διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης των προσώπων που επικοινωνούν για συμβουλευτική/θεραπευτική υποστήριξη, για τήρηση της προόδου των εκπαιδευομένων, για τήρηση των εσόδων, καλύτερης επικοινωνίας, ενημέρωσης για τη δράση τους και για στατιστικούς σκοπούς. Δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει με μη συνδεδεμένες ή μη συνεργαζόμενες ομάδες. Μπορεί να μοιραστούμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς συνεργάτες μας με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσουν να φέρουμε σε πέρας το έργο μας. Οι συνεργάτες μας αυτοί δεν μοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα σας και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από όσα υπαγορεύουν οι οδηγίες μας. Όταν παρέχετε στο ΚΕΣΥΘΕΣ προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι η διαχείριση των δεδομένων σας είναι ασφαλής. Δυστυχώς, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Internet δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, το ΚΕΣΥΘΕΣ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζετε σε εμάς και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη. Δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα άτομα, ιδιωτικούς φορείς, ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποκαλύψουμε λόγω της σχέσης τους με νομική δίωξη, δικαστική κλήτευση, έρευνα ή παρόμοια διαδικασία.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:
Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης οποιαδήποτε στιγμή στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. Μορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά (265 10 70 434) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesythes@gmail.com) ή με επίσκεψη στο ΚΕΣΥΘΕΣ (Ελένης Ζωγράφου 1 και Δωδώνης 14, Ιωάννινα) να ζητήσετε διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε το «δικαίωμα στη λήθη» και να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων οποτεδήποτε το κρίνετε σκόπιμο.
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε των προηγούμενων συναινέσεών σας και να ενημερώσετε το ΚΕΣΥΘΕΣ σχετικά με την υπαναχώρησή σας. Το ΚΕΣΥΘΕΣ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με το αίτημά σας.

 

Επικοινωνία
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε (265 10 70 434), να στείλετε email (kesythes@gmail.com) ή να επισκεφθείτε το ΚΕΣΥΘΕΣ (Ελένης Ζωγράφου 1 και Δωδώνης 14, Ιωάννινα).