Η φιλοσοφία μας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ

 Η βασική προσέγγιση που χρησιμοποιούμε τόσο θεωρητικά όσο και στην πρακτική εφαρμογή και την κλινική πράξη είναι η συστημική. Η συστημική προσέγγιση αποτελεί έναν ευρύτερο τρόπο σκέψης, μια επιστημολογική θέση, που εφαρμόζεται σε ποικίλους επιστημονικούς κλάδους, όπως ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική, οικονομία, ιατρική. Συνεπής με την αρχή της ολότητας και της εξέλιξης που την καθορίζουν, η συστημική θεωρία εμπλουτίζεται συνεχώς από τις θεωρητικές θέσεις και τα ερευνητικά δεδομένα και άλλων επιστημών. Τελευταία έχει εντάξει στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα θέματα ερευνητικά δεδομένα από τη θεωρία δεσμού και από το χώρο των νευροεπιστημών, τα οποία στο Κέντρο μας αξιοποιούμε στα σεμινάρια και στη θεραπευτική παρέμβαση. Με την ίδια φιλοσοφία παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε: άτομα, ζευγάρια, οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οργανώνει σεμινάρια ψυχικής υγείας.