Πιστοποιημένο Τετραετές Πρόγραμμα στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει Τετραετές Πιστοποιημένο Πρόγραμμα στην Συτημική Οικογενειακή Θεραπεία, με πιστοποίηση από την EFTA – European Family Therapy Association (Ευρωπαϊκή Εταιρία Οικογενειακής Θεραπείας) και την Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και αποφοίτους Ανθρωπιστικών Σπουδών (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αποφοίτους ΦΠΨ), όπως και σε εργαζόμενους σε άλλους κλάδους που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά (γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, δικηγόροι και στελέχη επιχειρήσεων κ.α.).

Οι απόφοιτοι του Τετραετούς προγράμματος λαμβάνουν τον τίτλο του Συστημικού-Οικογενειακού Θεραπευτή/Συμβούλου με αναγνώριση από:

Όσοι συμπληρώσουν  τα απαιτούμενα κριτήρια, με συστατική επιστολή του Κέντρου, μπορούν να αιτηθούν μετά το  τέλος του Γ’ έτους να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ).

*Εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους όπως προβλέπεται από την ΕΕΨΕ.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος και μέλη των παραπάνω εταιριών, μπορούν να εργαστούν ιδιωτικά ως Συστημικοί Σύμβουλοι – Θεραπευτές και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας , με άτομα, ζευγάρια ή/ και οικογένειες που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα σχέσεων, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δομές που χρειάζονται υπηρεσίες συμβούλου και θεραπευτή.

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε πλήρως δια ζώσης τμήμα στην Αθήνα και σε υβριδικό τμήμα είτε στην Αθήνα, είτε στα Ιωάννινα.

Δια ζώσης τμήμα: 

Όλα τα θεωρητικά μαθήματα, η προσωπική ανάπτυξη και η εποπτεία, πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής στην Αθήνα.

Υβριδικό Τμήμα:

Οι συναντήσεις για τα θεωρητικά μαθήματα  πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, ή Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί, σε συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 11 μήνες.

Η εποπτεία γίνεται σε διαφορετική ημέρα του μήνα, κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες.

Από το Α έτος πραγματοποιούνται μαραθώνιοι προσωπικής ανάπτυξης 5ώρες/2μήνο και από το Β έτος προστίθενται 2,5 ώρες/μήνα, στις ίδιες ημερομηνίες των θεωρητικών μαθημάτων.

Η πρακτική άσκηση ξεκινά από το Α έτος και γίνεται τόσο στα πλαίσια των μαθημάτων, όσο και με τη συμμετοχή σε θεραπευτικές συνεδρίες κατόπιν συνεννόησης.

Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες Βιωματικών Σεμιναρίων/Θεωρητικής Κατάρτισης

 1. Συστημική σκέψη: Εφαρμογή σε οικογένειες και ευρύτερα συστήματα
 2. Βασικές αρχές Συστημικής-Οικογενειακής Θεραπείας
 3. Ιστορική εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας
 4. Σχολές οικογενειακής θεραπείας
 5. Κύκλος ζωής ατόμου και οικογένειας
 6. Βασικές αρχές συμβουλευτικής
 7. Ψυχοπαθολογία και θεραπεία με βάση τη Συστημική προσέγγιση
 8. Ατομική Συστημική Θεραπεία
 9. Θεραπεία Ζευγαριού (Συναισθηματικά Εστιασμένη Θεραπεία Ζεύγους, Το Συνθετικό Μοντέλο Θεραπείας ζευγαριού)
 10. Ομαδική Θεραπεία
 11. Θεραπευτική διεργασία: Ο ρόλος του θεραπευτή, ο ρόλος της ομάδας, πρώτη συνεδρία, Συστημική Διάγνωση, Στάδια θεραπείας, Συστημικές παρεμβάσεις
 12. Ειδικά θέματα (Διαζύγιο, Θάνατος/Απώλεια, Βία, Κακοποίηση, ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, Σχολικό πλαίσιο, κ.λπ.)
 13. Παρουσίαση άλλων Ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων (Ψυχαναλυτική-Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή, Υπαρξιακή)
 14. Εφαρμογές/πρακτική σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας, σε ομάδες και σε εκπαιδευτικά πλαίσια
 15. Βασικές αρχές έρευνας και μεθοδολογίας
 16. Κώδικας ηθικής δεοντολογίας
 17. Σωματικά Επικεντρωμένες Προσεγγίσεις και Θεραπείες του Τραύματος
 18. Κοινοί παράγοντες στην Ψυχοθεραπεία
 19. Τα χαρακτηριστικά του θεραπευτή – διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας

Προσωπική ανάπτυξη

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, στη συνειδητοποίηση, την κατανόηση και το σεβασμό στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη ζωή τους και τα συναισθήματα των άλλων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε πολλές βιωματικές ασκήσεις, κάνουμε εποπτεία στα περιστατικά των εκπαιδευόμενων, καθώς και συνεδρίες στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Μερικές διαδικασίες της προσωπικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν:

 • Γενεόγραμμα
 • Αυτοαναφορά μέσω βιωματικών ασκήσεων και ομάδων εποπτείας
 • Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης (στα πλαίσια του προγράμματος)

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση προετοιμάζει τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, για την εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών της συστημικής προσέγγισης,  δίνοντας τους την δυνατότητα, μέσα από συνεδρίες να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν τις θεραπευτικές τεχνικές που διδάχτηκαν. Οι συνεδρίες αυτές πραγματοποιούνται με  κλινική εποπτεία κατά την διάρκεια της συνεδρίας, όπου οι υποψήφιοι συστημικοί θεραπευτές υπό την in vivo καθοδήγηση ενός Συστημικού θεραπευτή με εμπειρία διαχειρίζονται και παρέχουν συμβουλευτική σε θεραπευόμενο-η/ συμβουλευόμενο-η που έχει εγγράφως συμφωνήσει να αποτελέσει μέρος της διαδικασίας. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται  στον χώρο του Κέντρου στα Ιωάννινα ή σε συνεργαζόμενα πλαίσια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Η συνέπεια της συμμετοχής του υποψήφιου συστημικού θεραπευτή ή συμβούλου στην διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Εποπτεία (ομαδική και ατομική)

 • Στα πλαίσια του προγράμματος οργανώνεται εποπτεία περιστατικών που προέρχονται είτε από τον εργασιακό χώρο των συμμετεχόντων, είτε του Κέντρου.
 • Συμμετοχή σε ομαδική εποπτεία με βάση τις εμπειρίες από την πρακτική άσκηση των υποψήφιων συστημικών θεραπευτών.
 • Συμμετοχή σε ατομικές εποπτείες με τον επόπτη.
Ανάληψη περιστατικού υπό εποπτεία 
Ατομικές και ομαδικές εργασίες κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης
Πτυχιακή Εργασία
 
Σε όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες και εργασίες των συμμετεχόντων υπάρχει συνεχής υποστήριξη από την ομάδα του Κέντρου.
 
* Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε τον Οδηγό Σπουδών από την Γραμματεία του Κέντρου.

Σκοπός του Προγράμματος είναι τα άτομα που θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και επαγγελματικούς χώρους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα σχέσεων και οργάνωσης.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων – ειδικότερα, στην επίγνωση εαυτού, στην κατανόηση και τον σεβασμό των απόψεων και των συναισθημάτων άλλων. Για το λόγο αυτό, πυρήνας είναι η χρήση πολλών βιωματικών ασκήσεων για προσωπική εξέλιξη, εποπτεία σε περιστατικά των εκπαιδευομένων και παρακολούθηση συνεδριών. Επίσης, γίνεται εστίαση στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, όπως και στην εξέλιξη των προσωπικών τους χαρακτηριστικών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι Τέσσερα έτη (1995 ώρες), κατανεμημένες σε σεμινάρια-θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, επαγγελματική εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη.

Αναλυτικότερα οι 1995 ώρες για τα προαναφερθέντα γνωστικά τμήματα, κατανέμονται ως εξής:

 • Σεμινάρια/Θεωρητική Κατάρτιση: 550 ώρες παρακολούθησης των προσφερόμενων μαθημάτων/σεμιναρίων (όπως αυτά αναφέρονται στο περιεχόμενο παραπάνω)
 • Πρακτική Άσκηση: 300 ώρες
 • Επαγγελματική Εποπτεία: 180 ώρες
 • Προσωπική Ανάπτυξη: 265 ώρες
 • Προσωπική μελέτη: 700 ώρες

Λόγω επαγγελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων, κάποιοι συμμετέχοντες μπορεί να χρειαστεί να καθυστερήσουν τη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι ημερομηνίες και το περιεχόμενο των μαθημάτων θα ανακοινωθούν με την έναρξη του Προγράμματος.

* Οι ώρες, η διάρκεια και το περιεχόμενο είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EFTA (Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας), της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)  και άλλες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εταιρείες.

Το ετήσιο κόστος του νέου εμπλουτισμένου Προγράμματος ανέρχεται στα 2.200 ευρώ.

Οι συμμετέχοντες δεν πληρώνουν extra χρήματα για τις ώρες προσωπικής ανάπτυξης.

Το ποσό καταβάλλεται σε έως 12 δόσεις (Σεπτέμβριο-Αύγουστο).

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθες μειώσεις:

 • -5% για εγγραφές έως 31 Αυγούστου (early bird)
 • -8% για εφάπαξ εξόφληση ή σε 2 δόσεις (Οκτώβριος – μέσα Νοεμβρίου).
 • -10% για ανέργους με αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που κάποιος εμπίπτει σε δυο κατηγορίες παρακαλείτε να επικοινωνήσει με την γραμματεία για να ενημερωθεί σχετικά.

Για το Α’ έτος ισχύει -10% για ομαδικές εγγραφές (3 άτομα και άνω)

Για να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ που ακολουθεί. 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να προγραμματιστεί ατομική συνέντευξη με την Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26510 70434, 215 215 1946

Email: kesythes@gmail.com

Φόρμα Εγγραφής στο Τετραετές Πρόγραμμα στην Συστημική Θεραπεία

Δείτε τι είπαν οι απόφοιτοί μας για εμάς:

Είναι τιμή μας να είμαστε σε θέση να παρέχουμε άρτια πιστοποιημένη κατάρτιση, η οποία ανοίγει νέους δρόμους στους απόφοιτους του Κε.Συ.Θε.Σ.

«Έμαθα πρακτικούς τρόπους για να προσεγγίζω καλύτερα τους πελάτες μου, μου έδωσε μία νέα επαγγελματική προοπτική. Πλέον, από απλή Σύμβουλος εργάζομαι ως Συστημική Σύμβουλος – Οικογενειακή θεραπεύτρια».

Κατερίνα Α,

Συστημικός Σύμβουλος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

«Εκτός από την θεωρητική κατάρτιση  μου έδωσε ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης και διασύνδεσης με επαγγελματίες της πόλης, ενώ παράλληλα κέρδισα καλούς φίλους και συνεργάτες ζωής».

Γιάννης Ζ.

 Ψυχολόγος, Οικογενειακός Θεραπευτής

«Το πρόγραμμα με βοήθησε πολύ ως ψυχοθεραπεύτρια, γιατί μου οργάνωσε το θεωρητικό με το πρακτικό μέρος που είχα πριν από την εκπαίδευσή μου ως ψυχολόγος και μου έδωσε πρακτικά εργαλεία να δουλέψω, με άμεση εφαρμογή».

Ελένη Τ.

Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια