Έλλη Κήτα

Ψυχολόγος-Παιδαγωγός / Χοροθεραπεύτρια Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ) Επόπτρια (πιστοποιημένη από την Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδος)

Εργασία

Από το 1990 εργάζομαι ως θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια και εμψυχώτρια ομάδων μέσω ιδιωτικής πρακτικής, στο Εργαστήριο Χοροθεραπείας και Δημιουργικών Τεχνών «Baobab» το οποίο διατηρώ στα Γιάννενα καθώς και σε συνεργασία με δομές Ψυχικής Υγείας και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Υπήρξα μέλος του Ινστιτούτου Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ιωαννίνων (Ι.ΣΥ.Ψ.Ι.), από το 1998 έως το 2002 και εξωτερική συνεργάτης του ΚΕΣΥΘΕΣ από το 2014. Παράλληλα, εργάζομαι ερευνητικά γύρω από τα θέματα : Εικόνα – Σώματος, Δημιουργικότητα και Θεωρία Συστημάτων, και διδάσκω αντίστοιχες ενότητες στα πλαίσια της τριετούς εκπαίδευσης που οργανώνει η Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδος.

Πρόσφατη δραστηριότητα (2016-17)

*Βιωματικά Σεμινάρια για Γονείς Βρεφών και Νηπίων (0-5), στο “Baobab”.
*Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, Ενδυνάμωσης και Εποπτείας για το Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ Θεσ/νίκης).

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις

(2005) «Ενσώματος Νους- Σώμα Νοήμον», In Καλαρρύτης Γ. & Μπαφίτη Τ. (Eds)
Σώμα υγιές σε νου υγιή, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, (164-171)
(2012) «Η Κινησιολογική- Ψυχαναλυτική Προσέγγιση της J. Kestenberg: Η
Χορογραφία των Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων», Τετράδια Ψυχιατρικής, Ιανουάριος
2012, (50-64)
(2012) “Grounding the Body- Image. A Systems Approach Inspired by P. Schilder”,
17th Herbstakademie, Heidelberg.

Επικοινωνήστε μαζί μας