Εκπαίδευση

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με πιστοποίηση από την EFTA και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

Το τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στα Γιάννενα, στην Αθήνα και online. Τα σεμινάρια – μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητικές θέσεις (προσωπική ανάπτυξη, τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης, πρακτική άσκηση και εποπτεία), στις οποίες γίνεται βιωματική επεξεργασία από την ομάδα των εκπαιδευόμενων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αποφοίτους ΦΠΨ), όπως και σε εργαζόμενους σε άλλους κλάδους που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά (γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, δικηγόροι και στελέχη επιχειρήσεων κατά περίπτωση) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην Οικογενειακή Θεραπεία και να αποκτήσουν δεξιότητες παρέμβασης και τεχνικές σύμφωνα με την συστημική σκέψη.

Το ΚΕΣΥΘΕΣ πληροί όλα τα κριτήρια ώστε οι σπουδαστές του να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association-EFTA), της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), και άλλων ελληνικών εταιρειών Συστημικής Θεραπείας. Οι απόφοιτοι του 4ετούς προγράμματος λαμβάνουν τον τίτλο του Συστημικού Οικογενειακού Θεραπευτή/Συμβούλου με αναγνώριση από: την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτική (EAP) και άλλες Ελληνικές Εταιρίες Συστημικής Θεραπείας.

Οι έχοντες το δίπλωμα του Οικογενειακού Συστημικού Θεραπευτή, μπορούν να εργαστούν ιδιωτικά ως συστημικοί σύμβουλοι – θεραπευτές με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα σχέσεων. Και επίσης σε οργανισμούς και δομές που χρειάζονται υπηρεσίες συμβούλου και θεραπευτή.Τα μαθήματα διεξάγονται σε μηνιαία βάση συνήθως ένα Σάββατοκυριακο το μήνα. Προς το παρόν τα μαθήματα είναι Online στην πλατφόρμα του ZOOM, ενώ οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης γίνονται δια ζώσης (εκτός έκτακτων συνθηκών). Τα μαθήματα υλοποιούνται στους χώρους μας ή σε συνεργαζόμενα σημεία, σε Ιωάννινα, Αθήνα και κάποια Online. 

Οι ώρες, η διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EFTA (Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας).

Θεωρητική Εκπαίδευση

 • Συστημική σκέψη: Εφαρμογή σε οικογένειες και ευρύτερα συστήματα
 • Βασικές αρχές Οικογενειακής – Συστημικής Θεραπείας
 • Ιστορική εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας
 • Σχολές οικογενειακής θεραπείας
 • Κύκλος ζωής ατόμου και οικογένειας
 • Βασικές αρχές συμβουλευτικής
 • Ψυχοπαθολογία και θεραπεία με βάση την Συστημική προσέγγιση
 • Ατομική Θεραπεία Θεραπεία Ζευγαριού
 • Θεραπεία Ομάδας Θεραπευτική διεργασία: Ο ρόλος του θεραπευτή, ο ρόλος της ομάδας, πρώτη Συστημική συνεδρία, Συστημική Διάγνωση, στάδια θεραπείας, Συστημικές παρεμβάσεις και τεχνικές 
 • Ειδικά θέματα (Διαζύγιο, Θάνατος/Απώλεια, Βία, Κακοποίηση, Ομοφυλοφιλία κτλ) 
 • Σύνθεση συστημικής προσέγγισης και άλλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων 
 • Εφαρμογές/πρακτική της Συστημικής Θεραπείας σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας, σε οργανισμούς και σε εκπαιδευτικά πλαίσια 
 • Βασικές αρχές έρευνας και μεθοδολογίας 
 • Κώδικας ηθικής δεοντολογίας 

Προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευόμενου

 • Γενεόγραμμα 
 • Αυτοαναφορά μέσω βιωματικών ασκήσεων και ομάδων εποπτείας 
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία (στα πλαίσια της εκπαίδευσης)
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου,και στην κατανόηση και το σεβασμό προς τη γνώμη και τα συναισθήματα των άλλων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε πολλές βιωματικές ασκήσεις, κάνουμε εποπτεία στα περιστατικά των εκπαιδευόμενων, καθώς και συνεδρίες στα πλαίσια της εκπαίδευσης.
 

Πρακτική Άσκηση

 • Συμμετοχή σε ομάδες παρατήρησης
 • Συμμετοχή σε αναστοχαστική ομάδα
 • Συμμετοχή ως Συνθεραπευτές σε θεραπευτικές συνεδρίες
 • Συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια με βάση τη συστημική προσέγγιση
Εποπτεία (ομαδική και ατομική) 
Ανάληψη περιστατικού υπό εποπτεία 
Ατομικές και ομαδικές εργασίες κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης 
Πτυχιακή Εργασία
 

Σκοπός του Προγράμματος είναι τα άτομα που θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και επαγγελματικούς χώρους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα σχέσεων και οργάνωσης.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων – ειδικότερα, στην επίγνωση εαυτού, στην κατανόηση και τον σεβασμό των απόψεων και των συναισθημάτων άλλων. Για το λόγο αυτό, ο πυρήνας της εκπαίδευσης είναι η χρήση πολλών βιωματικών ασκήσεων για προσωπική εξέλιξη, η εποπτεία σε περιστατικά των εκπαιδευομένων και η παρακολούθηση συνεδριών. Η εκπαίδευση εστιάζεται στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, όπως και στην εξέλιξη των προσωπικών τους χαρακτηριστικών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 880 ώρες (4 έτη) και οι απαιτούμενες ώρες είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EFTA (Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας).

Τα μαθήματα γίνονται μία φορά το μήνα Σάββατο απόγευμα και Κυριακή ή Παρασκευή και  Σάββατο, αντίστοιχα (σε συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους).

Για τους εκπαιδευόμενους που είναι από άλλη πόλη, ένα μέρος των μαθημάτων θα γίνεται διαδικτυακά.

Οι ημερομηνίες και το περιεχόμενο των μαθημάτων θα ανακοινωθούν με την έναρξη του Προγράμματος Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα καθοδηγούμενα από τον εκπαιδευτή – εισηγητή (130 ώρες το χρόνο). Συμμετέχουν σε συναντήσεις θεραπείας, εποπτείας και πρακτικής άσκησης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με Συστημικούς Θεραπευτές (90 ώρες το χρόνο). Αναλαμβάνουν την εκπόνηση εργασιών καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Συμμετέχουν επίσης σε σεμινάρια που οργανώνει το ΚΕΣΥΘΕΣ με καλεσμένους ομιλητές σε εξειδικευμένα θέματα ψυχικής υγείας.

 • Το ετήσιο κόστος του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:
   •  
 • 1.980€ σε έως και 11 άτοκες μηνιαίες δόσεις (Σεπτέμβριο έως Ιούλιο)
   •  
 • 1.780€ σε Εφάπαξ καταβολή (έκπτωση 10%)
 • Προσφέρεται επιπλέον έκπτωση 10% σε ανέργους1.700€ Early Bird: Εφάπαξ καταβολή για εγγραφές μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη.
   •  

Για να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρώσετε ηλεκτρονικά: Τίτλο/Τίτλους Σπουδών, Βιογραφικό σημείωμα και συμπληρωμένη την ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ τη φόρμα που ακολουθεί.  Για να δηλώσετε συμμετοχή θα πρέπει να  συμπληρώσετε τη φόρμα που ακολουθεί.

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να προγραμματιστεί ατομική συνέντευξη με την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 26510 70 434 και 215 215 1946

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τετραετές πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία

Φόρμα Εγγραφής στο Τετραετές πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία

Δείτε τι είπαν οι απόφοιτοί μας για εμάς:

Είναι τιμή μας να είμαστε σε θέση να παρέχουμε άρτια πιστοποιημένη κατάρτιση, η οποία ανοίγει νέους δρόμους στους απόφοιτους του Κε.Συ.Θε.Σ.

«Έμαθα πρακτικούς τρόπους για να προσεγγίζω καλύτερα τους πελάτες μου, μου έδωσε μία νέα επαγγελματική προοπτική. Πλέον, από απλή Σύμβουλος εργάζομαι ως Συστημική Σύμβουλος – Οικογενειακή θεραπεύτρια».

Κατερίνα Α,

Συστημικός Σύμβουλος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

«Εκτός από την θεωρητική κατάρτιση  μου έδωσε ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης και διασύνδεσης με επαγγελματίες της πόλης, ενώ παράλληλα κέρδισα καλούς φίλους και συνεργάτες ζωής».

Γιάννης Ζ.

 Ψυχολόγος , Οικογενειακός Θεραπευτής

«Το πρόγραμμα με βοήθησε πολύ ως ψυχοθεραπεύτρια, γιατί μου οργάνωσε το θεωρητικό με το πρακτικό μέρος που είχα πριν από την εκπαίδευσή μου ως ψυχολόγος και μου έδωσε πρακτικά εργαλεία να δουλέψω, με άμεση εφαρμογή».

Ελένη Τ.

Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια